شرکت ایمن کار در ارتفاع
شرکت ایمن کار در ارتفاع
کار در ارتفاع تهران مجری نمای ساختمان بدون داربست ، پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان، نماشویی واتر جت و سند بلاست ، بند کشی در ارتفاع و اننجام کلیه امور در ارتفاع 
منوی سایت

تعداد بازدید ها: 1627735http://s4.picofile.com/file/8186132784/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_2_.jpg

شرکت ایمن کار در ارتفاع تهران مجری تمامی امور و خدمات کار در ارتفاع مانند پیچ و رولپلاک کردن سنگ نمای ساختمان بودن استفاده از داربست و نماشویی واتر جت و سند بلاست و سایر کارهای در ارتفاع در خدمت همشهریان عزیز تهرانی میباشد. با ما تماس بگیرید

با مدیریت رضا هادیان

09122932056

77323002

.
http://s4.picofile.com/file/8186128068/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg


  اجرای وبلاگ و سایت ارزان : وِسا
http://wesa.ir/weblog/logo.gif
Weblog create By : wesa

لیست تولیدات وسا

شرکت کار در ارتفاع تعران

نکات ایمنی در مورد کار:

کنترل طناب نموده و از ایمن بودن آن اطمینان حاصل نماید.


ماده 102- در ارتفاع بیش از 2/1 متر، چنانچه سامانه متوقف کننده از سقوط مجهز به شوک گیر نباشد. این سامانه باید سطح شوک وارده را در شرایط سقوط به مقدار کمتر از 400 کیلوگرم کاهش دهد.


ماده 103- فواصل سقوط آزاد و سقوط ناشی از شوک گیر در ارتفاع بیش از 2/1 متر، نباید بیش از فاصله بین جایگاه کار و سطح مبنا باشد.


ماده 104- پس از وقوع سقوط بر روی شوک گیر و در صورت استفاده از آن باید این ابزار از رده خارج شده و تعمیر آن ممنوع است.


ماده 105- سامانه متوقف کننده: از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد:


الف- مطابق با استانداردهای معتبر در خصوص طناب ایمنی عمودی و ریل ها


ب- طنابها در قسمت پایینی بهم تابیده نشده باشند.


ج- بصورت ایمنی به نقطه تکیه گاهی متصل گردد


د- گره نداشته و لغزنده و روغنی نباشد


ه- برای ازدیاد طول طناب، طنابها بهم گره زده نشوند


و- بوسیله پوشش های مناسب از لبه های برنده و تیز محافظت شود(105)


ز- بوسیله رنگ بندی، طناب ایمنی مشخص گردد.


ح- به سطح ایمن زیر ناحیه کاری کارگر متصل گردد.


ماده 106- استفاده همزمان افراد از طناب ایمنی عمودی در سامانه متوقف کننده از سقوط ممنوع است.


ماده 107- در نصب طناب ایمنی باید حداقل فاصله ایمنی تا سطح مبنا (2/1 متر، طول لنیارد نگهدارنده بیشترین ازدیاد طول و شوک گیر، 5/2 متر) در نظر گرفته شود.


ماده 108- میزان شکم دهی طناب ایمنی افقی در بین دو نقطه تکیه گاهی، نباید بیش از 2/1 متر باشد.


ماده 109- طناب ایمنی باید به نقاط تکیه گاهی مناسب از سازه که حداقل قادر به تحمل نیروی 2200 کیلوگرمی می باشد متصل گردد.


ماده 110- طناب نیمه استاتیک در سامانه متوقف کننده از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد:


الف- قطر طناب باید حداقل 13 میلیمتر باشد.


ب- مجهز به طناب پشتیبان عمودی برای حداقل هر 9 متر باشد (شکل های 89 و 88)


پ- حداکثر تغییر شکل هنگام کشیده شدن نباید بیش از 40 میلیمتر به ازاء هر 9 متر طول باشد.


ت- مجهز به پوشش حفاظتی مناسب که طناب را از بریدن و ساییدگی محافظت نماید.


ث- مطابق با استانداردهای معتبر باشد.


ماده 111- کمربند حمایل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سیستمهای متوقف کننده از سقوط باید دارای حلقه سینه ای بوده و ابزار متوقف کننده سقوط به این حلقه های سینه ای با پشتی متصل گردد. (شکل 95)


ماده 112- کمربند حمایل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سیستمهای محدود کننده باید دارای حلقه شکمی باشد (شکل های 57 و 58)


 


 


 


 


فصل هفتم- تور ایمنی


 


 


ماده 113- هنگامی که کارفرما تور ایمنی را روی ناحیه کاری نصب می کند باید مطمئن باشد که: (شکل 115)


الف- تور ایمنی حداقل4.2 متر و حداکثر 6.2 متر پایین از ناحیه یا تراز کاری نصب شده باشد.


ب- تور ایمنی باید 4/2 متر از هر طرف از کناره های ناحیه کاری بیشتر ادامه داشته باشد.


ت- تور ایمنی که از چندین تور تشکیل می شود باید بصورت ایمن بهم متصل شده بطوری که توتایی جذب نیروی برابر یا بزرگتر را داشته باشند.


ماده 114- در مواقعی که افراد به تراز زیرین ناحیه کار دسترسی دارند و احتمال خطر سقوط مصالح روی سر آنها وجود دارد کارفرما مکلف است نسبت به نصب تور جمع آوری نخاله در زیر منطقه کاری اقدام نماید(شکل 113)


ماده 115- تور ایمنی باید بگونه ای نصب شود که بین کارگر و تور هیچ مانعی وجود نداشته باشد. (شکل 115)


 


 


 


 


فصل هشتم- بالابرهای سیار


 


 


 ماده 116- بالابرهای سیار دارای حداقل چهار چرخ و اهرم ترازکننده بوده و به مکانیزم قفل شونده و محدود کننده شعاع حرکت بازو مجهز باشند. (شکل های 116 و 117 و 118)


ماده 117- بالابرهای سیار باید مجهز به حس گرهای فعال وزنب ار و گشتاور بوده تا در صورت افزایش وزن و نامتعادل شدن سکوی کار از ادامه کار و واژگونی دستگاه جلوگیری بعمل آورد.


ماده 118- بالابرهای سیار باید مجهز به پلکان ایمن برای رسیدن فرد به جایگاه کار باشد.


ماده 119- بالابرهای سیار باید مجهز به حس گرهای محدود کننده ارتفاع بوده تا در صورت افزایش غیر مجاز ارتفاع سکوی کار از ادامه کار دستگاه جلوگیری بعمل آورد.


ماده 120- بالابرهای سیار باید به حس گرهای فعال حرکت روی سطح زمین مجهز بوده تا در صورت قرارگیری دستگاه در شیب بیش از حد مجاز، عمل نموده و از ادامه کار آن جلوگیری بعمل آورد.


ماده 121- بالابرهای سیار بایدبه دکمه های توقف اضطراری که در دو محل سکوی کار و کنار منبع تغذیه قرار می گیرد مجهز باشد.


ماده 122- به منظور جلوگیری از واژگونی بالابرهای سیار کلیه سیلندرهای هیدرولیک باید به شیرهای قفل کننده حفاظتی تجهیز گردد.


ماده 123- بالا بر های سیار باید مجهز به سیستم کنترل اضطراری باشد تا در موقع قطع برق دسگاه یا یا از کار افتادن موتور ویا هر دو نسبت به جمع کردن دستگاه بصورت ایمن اقدام نماید.


کلیه حقوق سایت شرکت کار در ارتفاع تهران متعلق به مدیریت آن بوده و کپی برداری از آن ممنوع می باشد 

 www.kadat.blogsky.com